Wat glo ons?

Ons is ‘n Ligtoring wat die volheidslewe in Christus reflekteer na die wêreld.

Wie is ons?


Wat doen ons hier?

Ags Herlewingsentrum lê in die hartjie van Jan Kempdorp en ons streef om hier waar ons is te funktioneer as 'n ligtoring wat Jesus se liefde reflekteer rondom ons, in ons eie huise, in ons dorp, in ons skema sowel as verder in die land en wêreld in. Ons doen dit deur getrou te bly ons ons roeping in God en die waardes wat ons vas gestel het waarvolgens ons optree.

Wat beteken dit vir jou?

AGS Herlewingsentrum nooi jou om betrokke te raak in die misie van Jesus as deel van Sy liggaam. Deur middel van kreatiewe aanbidingsdienste, Suiwer Woord bediening, en ander aktiwiteite is daar plek vir elke generasie om bedien te word en betrokke te raak.