AGS Herlewingsentrum

Welkom by die huis
Blessed to be a blessing
Ons is ‘n Ligtoring wat die volheidslewe in Christus reflekteer na die wêreld.

Gemeente Misie


Om God te verheerlik

Ons wil God verheerlik deur om self die verandering te wees en om kerngesonde gesinne te bou. Ons wil die eenheid in die gemeente te bevorder en ‘n aktiewe kanaal vir die werking van die Heilige Gees wees.

**

Die Volheidslewe in Christus te reflekteer in ons gemeenskap

Ons wil die behoeftes van die mense van ons gemeenskap in totaliteit aan spreek en gelowiges ontwikkel, toe te rus en geleentheid te gee vir bediening. Ons streef om lewende getuies vir Christus te wees in ons huis, by ons bure en by ons werksplek. Daardeur promoveer ons die gemeenskap van die gelowiges en die netwerk van bedieninge.

**

Die Volheidslewe in Christus te reflekteer in die wêreld

Ons bereik die wêreld deur die koninkryk van God te verkondig deur die bediening van die evangelie van Jesus Christus deur die krag van die Heilige Gees en om die invloed van die kerk buite sy grense en die buiteland uit te brei.

**

Gemeente Waardes

Eenheid

Ons streef om eenheid op alle gebiede te bevorder (Ps. 133:1-3)


Suiwer Woord

Ons glo dat suiwer Woord moet die beginsel en vertrekpunt van alles wees! (Joh. 15:9-14)


Heilige Gees

Ons streef na Heilige Gees leiding in alles wat ons doen! (Joh. 16:22-24)

Siele

Ons streef om siele te bereik, te versorg, toe te rus en te mobiliseer (Luk 15: 7,10 en 32)


Rentmeesterskap

Rentmeesterskap t.o.v. ons lewenswandel met God, ons gesinne, ons naaste, ons finansies en ons talente (Mal 3:10)


Gebed

******* ******* ****** ******** **** *********** ******** ***** ********* *********** **** ****** *****

Brief van Pastoor

Ons droom is... Om `n familie te wees waar almal tuis voel. Om kerklose mense deel te maak van ons familie. Om `n positiewe verskil te maak in die lewens van mense. Dat daar `n merkbare Geestelike verandering op die Skema sal kom.

In Kontak